Jönköpings kommun

Om museet

I Jönköpings stadspark, med utsikt över staden hittar du Fågelmuseet. I museibyggnaden från 1914 finns samlingar med fåglar, ägg och fotografier.

I museibyggnaden finns en förstuga, ett utställningsrum för fåglar och ytterligare ett rum för äggen. Museet är väl bevarat och har originalinredning av montrar och utställnings­arrangemang kvar. I rummen är montrar och utställningar dessutom placerade i urspungligt skick, vilket är museihistoriskt intressant.

Museibyggnaden är i tegel och ritad av arkitekten Oskar Öberg. Fasaden är i rött tegel och på byggnadens framsida finns grönt tegel som bildar ordet ”Fågelmuseum”. År 1992 byggnadsminnesförklarades Fågelmuseet, detta för att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.

Museets tre samlingar med fåglar, ägg och fotografier har alla donerats. Samlingen med fåglar har donerats till Stadsparkssällskapet av regementsläkaren och amatörornitologen Herman Nyqvist. Äggsamlingen och fotosamlingen har Edvard Wibeck bidragit till. Även Paul Rosenius har varit delaktig med fotografier till fotosamlingen.

Herman Nyqvist

Svartvitt porträtt av Herman Nyqvist.

År 1913 donerade regementsläkare Herman Nyqvist (1856-1923) fågelsamlingen till dåvarande Stadsparkssällskapet i Jönköping. Han var regementsläkare och amatör­ornitolog i Jönköping. Drygt 1000 av Fågelmuseets 1458 fåglar är skjutna och uppstoppade av Herman Nyqvist. Han var skicklig i att fånga fåglarnas rörelsemönster och anatomin samt inom ämnet konservering eftersom fåglarna bibehållit sin form nu 100 år senare.

Edvard Wibeck

Edvard Wibeck.

Huvuddelen av museets äggsamling skänktes av jägmästare Edvard Wibeck (1877-1972). Under sitt yrkesliv skapade han en stor samling av fågelägg och fågelbon, som skänktes till Fågelmuseet 1943, som omfattade 170 svenska arter. Han har även bidragit till fotosamlingen och hans kamerautrustning finns bevarad i en monter.

Det var under hans skoltid i Jönköping 1894-1896 som samlingen av fågelägg börjades. 1901 tog han en filosofisk kandidatexman från Lunds universitet och 1904 tog han examen från skogsinstitutet. Han arbetade under sitt yrkesliv inom skogen över hela landet och blev jägarmästare.

Paul Rosenius

Paul Rosenius.

Paul Rosenius (1865-1957) bidrog med en samling fotografier av svenska fågelbon och biotoper. Rosenius tog en filosofisk kandidatexamen i Lund 1887 och blev senare Medicine licentiat och läkare i Malmö 1895. Han var även ornitolog, författare och konstnär och känd för sina rese- och naturskildringar.