Jönköpings kommun

Om museet

I Jönköpings stadspark, med vid utsikt över staden, hittar du Fågelmuseet. I museibyggnaden från 1914 finns samlingar med fåglar, ägg och fotografier.

Ett kliv in hittar du en förstuga, ett utställningsrum för fåglar och ytterligare ett rum för äggen. Den hundraåriga historiken är bevarad i originalinredning och utställnings­arrangemang. Montrarna står kvar där de en gång stod. Museet byggnadsminnesförklarades 1992, för sitt kulturhistoriska värde.

Museibyggnade är ritad av arkitekten Oskar Öberg. Fasaden är klädd i rött tegel med undantag för det gröna tegel på framsidan som bildar ordet ”Fågelmuseum”.

Museets tre samlingar med fåglar, ägg och fotografier har alla donerats. Samlingen med fåglar har donerats till Stadsparkssällskapet av regementsläkaren och amatörornitologen Herman Nyqvist. Äggsamlingen och fotosamlingen har Edvard Wibeck bidragit till. Paul Rosenius har skänkt fotografier till fotosamlingen.

Herman Nyqvist

Svartvitt porträtt av Herman Nyqvist.

År 1913 donerade regementsläkare och amatörornitolog Herman Nyqvist (1856-1923) sin fågelsamling till dåvarande Stadsparkssällskapet i Jönköping. Nyqvist var mycket skicklig i att fånga fåglars rörelsemönster och anatomi samt välbevandrad inom konservering vilket gjort att fåglarna än idag bibehållit sin form.

Drygt 1000 av Fågelmuseets 1458 fåglar är skjutna och uppstoppade av Herman Nyqvist för över hundra år sedan.

Edvard Wibeck

Edvard Wibeck.

Huvuddelen av museets äggsamling har skänkts av jägmästare Edvard Wibeck (1877-1972). Under sitt yrkesliv skapade han en stor samling av fågelägg och fågelbon, ca 170 svenska arter - som skänktes till Fågelmuseet år 1943. Wibeck har även bidragit till fotosamlingen och även hans kamerautrustning finns bevarad i en monter.

Historien berättar hur han började samla på ägg redan under sin skoltid i Jönköping 1894-1896. 1901 tog han en filosofisk kandidatexman från Lunds universitet och 1904 tog han examen från skogsinstitutet. Sitt yrkesliv tillbringade han i skog och natur.

Paul Rosenius

Paul Rosenius.

Paul Rosenius (1865-1957) har bidragit med en samling fotografier av svenska fågelbon och biotoper. Rosenius tog en filosofisk kandidatexamen i Lund 1887 och blev senare Medicine licentiat och läkare i Malmö 1895. Han var även ornitolog, författare och konstnär, känd för sina rese- och naturskildringar.