Jönköpings kommun

Utställningar

Ett fågelhuvud.

Det finns tre permanentautställningar: fågel-, ägg- och fotosamlingen. De flesta är monterade från slutet av 1800-talet fram till 1910.

Fågelsamlingen

Samlingen omfattar 1 450 exemplar av 330 arter. Fåglarna är monterade från slutet av 1800-talet fram till år 1910. Därefter har samlingarna kompletterats med enstaka fåglar som förolyckats. Med nutida moderna jaktlagstiftning är det ogörligt att skapa en samling av denna storlek. De flesta fåglar är konserverade av donatorn Herman Nyqvist.

För de flesta exemplaren finns fyndort angivet. I Fågelsamlingen finns många vackra exemplar av rovfåglar, vadare, änder, hackspettar och tättingar. Som exempel kan nämnas pilgrimsfalk, grönlandfalk, brushane, skedand, mellanspett, ringtrast och blåkråka.

Alla fågelarter, som vid tiden för museets tillkomst var häckande i vårt land eller som regelbundet rastade här under flyttning, finns representerade i samlingen. Dessutom finns arter, som vid denna tid endast tillfälligt anträffats i Sverige.

Fåglarna står i sina glasmontrar, såsom föreskrivs i donationen 1913.

Äggsamlingen

Under en tid av närmare 100 år samlades 2 500 ägg av 281 fågelarter in till museet. Huvuddelen av denna samling skänktes till Jönköpings stad av jägmästare Edvard Wibeck 1943. Den omfattar ca 170 svenska arter insamlade i fågelmarkerna kring Jönköping, bla Rocksjön.

Utöver Wibecks samling så har två andra betydande samlingar köpts in. Den ena från överassistent Pehr Bolin med ägg från skånska och gotländska fågellokaler och den andra från jägmästare C. Rothman. De äldsta äggen i samlingarna är fem ägg av dvärgrördrom daterade 18 juni 1866.

Fotosamlingen

En utomordentlig fotodokumentation av svensk natur med sammanlagt 300 bilder tagna av både Paul Rosenius och Edvard Wibeck.