Jönköpings kommun

Utställningar

Ett fågelhuvud.

Hos oss kan du se tre permanentautställningar: fågel-, ägg- och fotosamlingen.

Fågelsamlingen

Vår fågelsamling omfattar 1 450 exemplar av sammanlagt 330 arter. Fåglarna är monterade från slutet av 1800-talet fram till år 1910, de flesta av donatorn Herman Nyqvist. Senare har samlingen kompletterats med enstaka fåglar. Samlingen är på många sätt unik, framförallt för att det idag, med nutidens jaktlagstiftning, hade varit omöjligt att samla så många arter.

I Fågelsamlingen finns många vackra exemplar av rovfåglar, vadare, änder, hackspettar och tättingar. Nämnas kan även pilgrimsfalk, grönlandfalk, brushane, skedand, mellanspett, ringtrast och blåkråka. För de flesta exemplaren finns fyndort angivet.

Alla fågelarter, som vid tiden för museets tillkomst, häckade på svensk mark, eller som regelbundet rastade här under flyttning, finns representerade i samlingen. Dessutom finns arter, som vid denna tid endast tillfälligt anträffats i Sverige.

Fåglarna står i sina glasmontrar, såsom föreskrivs i donationen 1913.

Äggsamlingen

Under närmre hundra års tid samlades 2500 ägg av 281 fågelarter in till museet. Huvuddelen av denna samling skänktes till Jönköping stad av jägmästare Edvard Wibeck år 1943. Wibecks samling omfattar ca 170 svenska arter insamlade i de lokala fågelmarkerna, bla kring Rocksjön.

Utöver Wibecks samling så har två andra betydande samlingar köpts in. Den ena från överassistent Pehr Bolin, med ägg från skånska och gotländska fågellokaler, och den andra från jägmästare C. Rothman.

De äldsta äggen i samlingarna är fem ägg av dvärgrördrom som är daterade så tidigt som den 18 juni 1866.

Fotosamlingen

När du besöker museet kan du även ta del av en omfattande fotodokumentation av svensk natur, sammanlagt 300 bilder av Paul Rosenius och Edvard Wibeck.